Ana Sayfa Yönetmelikler Türk Yönetmelikleri Yeni Deprem Yönetmeliği 2018 | Bölüm 1.3-1.5

Yeni Deprem Yönetmeliği 2018 | Bölüm 1.3-1.5

45
0
Paylaş

Yeni Deprem Yönetmeliği 2018 | Bölüm 1.3-1.5

1.3. ÖZEL KONULARDA TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ

1.3.1. Tanım
1.3.1.1 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin değerlendirme ve tasarım süreçlerinde, özel uzmanlık gerektiren konularda projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar ilgili tüm tasarım aşamalarında görev yapacak şekilde, ilgili alanda teorik ve mesleki bilgi ve deneyim sahibi inşaat mühendislerinden “tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmeti alınmak zorundadır.
1.3.1.2 – Bu tür hizmetleri yerine getireceklerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik ve deneyim konuları ve bunların belgelendirilmesi ile hizmetin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir.

1.3.2. Kapsam
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda (a) ila (g)’de belirtilen konular 1.3.1’de tanımlanan
“tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmetine tabidir:

(a) Bölüm 2 kapsamında 2.4.1’de belirtilen Sahaya Özel Deprem Tehlikesi Analizleri
(b) Bölüm 2 kapsamında 2.5’e göre Zaman Tanım Alanında Deprem Yer Hareketlerinin Tanımlanması
(c) Bölüm 2 ve Bölüm 16 kapsamında 2.4.2 ve 16.5’e göre Sahaya Özel Zemin Davranışı Analizleri
(d) Bölüm 5 kapsamında 5.6.6’ya göre Çok Modlu İtme Yöntemleri ve 5.7’ye göre Zaman
Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi İle Deprem Hesabı
(e) Bölüm 13’e göre Yüksek Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Hesabı ve Tasarımı
(f) Bölüm 14’e göre Yalıtımlı Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Hesabı ve Tasarımı
(g) Bölüm 16 kapsamında 16.10’a göre Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimi Hesapları

1.4. DENEYE DAYALI TASARIM

Yeterli hesap modellerinin bulunmadığı, çok sayıda benzer bileşenin kullanıldığı durumlarda veya tasarımda kullanılan varsayımların doğrulanması amacıyla yapılacak deneysel çalışmalarda TS EN 1990 Ek D’de verilen esaslar veya eşdeğer uluslararası kurallar dikkate alınacak, belgelendirme işlemleri ise 1.2.3’e göre yapılacaktır.

1.5. ATIF YAPILAN STANDART, YÖNETMELİK VE/VEYA DOKÜMANLAR

Bu Yönetmelikte, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve Tablo 1.1’de verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu Yönetmelikte de tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin Tablo 1.1’de belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır.

Yeni Deprem Yönetmeliği 2018 TABLO-1.1

 EN, ISO, TS vb. No  Adı  Atıf Yapılan Bölüm
 ÇYTHYE:2016  Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik  Bölüm 9
 TS EN 1990:2002+A1:2005  Yapı Tasarım Esasları  Bölüm 1
 TS 500:2000 +T1:2001+T2:2002+T3:2014  Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları  Bölüm 7, Bölüm 8, Bölüm 15
 TS 498  Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri  Bölüm 7, Bölüm 9, Bölüm 10,
 TS 708:2016  Çelik – Betonarme İçin – Donatı Çeliği  Bölüm 7
 TS EN 13670  Beton Yapıların İnşaası  Bölüm 7
 TS EN 1992-1-1:2004 +AC:2009+A1:2015  Beton yapıların tasarımı -Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar  Bölüm 7
 TS EN 206  Beton-Özellik, performans, imalat ve uygunluk  Bölüm 7
 TSE CEN/TR 15177  Betonun Donma-Çözülme Direncinin Tayini -Yapısal İç Hasar  Bölüm 8
 ASTM A673  Standard Specification for Sampling Procedure for Impact Testing of Structural Steel  Bölüm 9
 TS EN 10025  Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri  Bölüm 10
 TS EN 10346  Sıcak Daldırmayla Sürekli Olarak Kaplanmış Çelik Yassı Mamuller -Teknik Teslim Şartları  Bölüm 10
 TS EN ISO 1461  Demir ve Çelikten İmal Edilmiş Malzemeler Üzerine Sıcak Daldırmayla Yapılan Galvaniz Kaplamalar -Özellikler ve Deney Metotları  Bölüm 10
 ASTM C1513  Standard Specification for Steel Tapping Screws for Cold-Formed Steel Framing Connections  Bölüm 10
 TS EN 12369-1  Şap Esaslı Levhalar -Yapısal Amaçlı Tasarım için Karakteristik Değerler -Bölüm 1: Osb, Yonga Levhalar ve Lif Levhalar  Bölüm 10
 TS EN 12369-2  Ahşap Esaslı Levhalar-Yapısal Amaçlı Tasarım için Karakteristik Değerler – Bölüm 2:Kontrplak  Bölüm 10
 TS EN 12369-3  Ahşap Esaslı Levhalar -Yapısal Amaçlı Tasarım için Karakteristik Değerler -Bölüm 3: Masif Ahşap Levhalar  Bölüm 10
 TS EN 1993-1-3:2006 +AC:2009  Çelik Yapıların Projelendirilmesi -Bölüm 1-3: Genel Kurallar -Soğukta Biçimlendirilmiş İnce Ölçülü Elemanlar ve Saçla Kaplama için  Bölüm 10
 AISI S100  North American Specification for The Design of Cold-Formed Steel Structural Members  Bölüm 10
 TS EN ISO 898-1  Bağlama Elemanlarının Mekanik Özellikleri -Karbon Çeliği ve Alaşımlı Çelikten İmal Edilmiş -Bölüm 1: Cıvata, Vida ve Saplamalar  Bölüm 10
 TS EN 1996-1-1:2005 +A1:2012  Kagir Yapıların Tasarımı-Bölüm 1-1: Binalar İçin Genel Kurallar-Donatılı ve Donatısız Kagir Kuralları  Bölüm 11
 TS EN 771-1  Kâgir Birimler -Özellikler -Bölüm 1: Kil Kâgir Birimler  Bölüm 11
 TS EN 771-3  Kâgir Birimler -Özellikler -Bölüm 3: Beton Kâgir Birimler (Yoğun ve Hafif Agregalı)  Bölüm 11
 TS EN 771-4  Kâgir Birimler -Özellikler -Bölüm 4: Gazbeton Kâgir Birimler  Bölüm 11
 TS EN 771-6  Kâgir birimler -Özellikler -Bölüm 6: Doğal Taş Kâgir Birimler  Bölüm 11
 TS EN 771-5  Kâgir birimler -Özellikler -Bölüm 5: Yapay Taş Kâgir Birimler  Bölüm 11
 TS EN 772-1  Kâgir birimler -Deney yöntemleri -Bölüm 1: Basınç Dayanımının Tayini  Bölüm 11
 TS EN 12602  Önyapımlı Donatılı Gazbeton Yapı Elemanları  Bölüm 11
 TS EN 1015-11  Kagir harcı -Deney metotları -Bölüm 11: Sertleşmiş Harcın Basınç ve Eğilme Dayanımının Tayini  Bölüm 11
 TS EN 1052-1  Kâgir – Deney Metodları – Bölüm 1 : Basınç Dayanımının Tayini  Bölüm 11
 TS EN 1015-11  Kagir harcı -Deney Metotları -Bölüm 11: Sertleşmiş Harcın Basınç ve Eğilme Dayanımının Tayini  Bölüm 11
 TS EN 1052-3  Kâgir -Deney Metotları -Bölüm 3 : Başlangıç Kayma Dayanımının Tayini  Bölüm 11
 TS EN 1052-4  Kagir-Deney Metotları-Bölüm 4:Su Yalıtım Tabakası Bulunan Derzlerde Kayma Dayanımının Tayini  Bölüm 11
 TS EN 1995-1-1: 2004 +A1:2008+A2:2014  Ahşap yapıların tasarımı -Bölüm 1-1: Genel -Genel kurallar ve binalar için kurallar  Bölüm 12
 TS EN 12512  Ahşap Yapılar – Deney Metotları – Mekanik Bağlayıcılar ile Yapılmış Birleştirmeler İçin Çevrimli Yükleme Deneyi  Bölüm 12
 TS EN 1337-1  Mesnetler – Yapılarda Kullanılan – Bölüm 1 : Genel Tasarım Kuralları  Bölüm 14
 TS EN 15129  Anti-Sismik Cihazlar  Bölüm 14
 TS ISO/IEC 17025  Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar  Bölüm 14
 TS EN 12504-1  Beton-Yapıda Beton Deneyleri-Bölüm 1: Karot Numuneler-Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini  Bölüm 15

 

yeni deprem yönetmeliği 2018 bölüm 1.1,1.2 ve 1.3′ ü görmek için lütfen tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Adınızı Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.