Ana sayfa Türk Yönetmelikleri Yeni Çelik Yapılar Yönetmeliği

Yeni Çelik Yapılar Yönetmeliği

288
0
PAYLAŞ

Yeni Çelik Yapılar Yönetmeliği

Yeni Çelik Yapılar Yönetmeliği, Türk Yapısal Çelik Derneği’nin 2006 yılından itibaren süren çalışmaları sonunda, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. Yönetmelik 1 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girecek.

Türkiye’de ilk defa hazırlanan Çelik Yapılar Yönetmeliği 4 Şubat 2016 tarih ve 29614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle resmiyet kazandı. Çelik Yapılar Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160204-2.htm)bağlantısından indirilebilmektedir.

Şubat 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29614
YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  yapısal çelik ve çelik-betonarme kompozit yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin, kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bina türü çelik yapı sistemleri ile düşey ve yatay yük taşıyıcı elemanlar içeren diğer çelik yapı sistemlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, cidar kalınlıkları 2.5 mm’den az olmayan çelik boru ve kutu profiller ile eleman kalınlıkları 4 mm’den az olmayan diğer çelik profillerden oluşan yapı sistemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslar

MADDE 4 – (1) Çelik yapıların tasarım, hesap ve yapımı hakkında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yeni Çelik Yapılar Yönetmeliği-statikprogramlar.com

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here